“Iedereen binnen het familiesysteem heeft recht op
een plaats”

Bert Hellinger

 
Therapie

Familie Opstellingen

Ieder mens maakt deel uit van een familiesysteem. Soms kunnen we uit loyaliteit of liefde en trouw voor een familielid ons eigen geluk opofferen om het systeem in balans te houden. We zijn ons er niet altijd van bewust dat we niet alleen verbonden zijn met onze families, maar soms ook verstrikt zijn in hun lot.

Bert Hellinger heeft een methode ontwikkeld om inzicht te krijgen in familiesystemen. Het is hierdoor mogelijk om verstoorde verhoudingen (verstrikkingen) zichtbaar te maken en op te lossen.

Voor wie?

Voor ieder, die graag een terugkerend eigen thema of vraag wil onderzoeken en daarin een volgende stap wil zetten. Vragen die te maken hebben met je eigen functioneren, je relaties, je familie of je gezondheid.

Hoe gaat het in zijn werk?

Alvorens een opstelling wordt gemaakt verkent de begeleider samen met de vraagsteller de vraag. Daarna kiest de vraagsteller zogenaamde "representanten" uit de groep (plaatsvervangers, voor personen of elementen, die een rol in de vraag spelen). Deze "representanten" worden intuïtief in de ruimte opgesteld. Het beeld wat hierdoor ontstaat én de reacties van de representanten vanuit het veld maken helder wat er speelt binnen de onderlinge verhoudingen binnen het systeem. Stap voor stap wordt de dynamiek zichtbaar en voelbaar. De begeleider faciliteert hierbij door het verplaatsen van de representanten, zodat uiteindelijk op energetisch niveau het systeem hersteld/geheeld wordt.
In onze workshops werken we met een groep van 8 tot ca. 10 personen. We werken samen in het persoonlijk proces van de vraagsteller, waarin respect en ontmoeting centraal staan.

Wat levert het je op?

Het verworven inzicht is vaak voor de vraagsteller zelf al aanzet en richting voor verandering. Daarbij kunnen representanten ook diepgaande en intense ervaringen opdoen die leiden tot waardevolle inzichten over eigen thema's en vraagstukken.

Workshops

Samen met Maria Vendrik geef ik maandelijks workshops in centrum de Angstelborgh te Abcoude.
Voor data en kosten kun je contact met me opnemen.
Ingrid Dignum Coaching, Training en Therapie
06-18479297 , contact@ingriddignum.nl